Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

torsdag 19 mars 2015

Nyheter: På nya next.norrkoping.se kan du läsa om den spännande stadsomvandling som Norrköping kommer att genomgå de kommande åren i och med bygget av Ostlänken.


Vi bygger en ny stad vid havet, bara 50 minuter från Stockholm.

Resan mot framtiden har börjat för Norrköping. Vår unika stad fortsätter växa med plats för ännu mer kultur, kunskap och kreativitet. Den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken innebär inte bara att Norrköping får en central roll i ett av Sveriges största byggprojekt någonsin, utan också att vi ökar vår egen expansionstakt rejält.

I centrum för intresset ligger planerna på ett helt nytt resecentrum och spännande nya innerstadsdelar runt den inre hamnen. Vi ska skapa långsiktigt hållbara lösningar som tar till vara på våra fantastiska miljöer vid vattnet och gör dem tillgängliga för alla.

År 2030 kommer Norrköping delvis vara en ny stad, på bara 50 minuters bekväm resa från Stockholm. Läget kunde inte vara bättre.

Länk till Norrköpings kommun - Ny Webb för Next:Norrköping

fredag 9 december 2011

Nyheter: Ny utställning: Kris och Vision – Utställning, våga älska Norrköping.

Den 10 december invigs utställningen Kris och Vision – våga älska Norrköping på Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag.
Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och svåra motgångar som präglat staden och dess invånare. Ur kriserna har man format nya visioner, men visionära projekt har också förvandlats till kriser. För att förstå vad Norrköping är idag behöver man känna till stadens historia. Vad kan vi lära oss av de kriser och visioner som varit? Och hur kommer de att se ut i framtiden?

Utställningen är ett samarbete mellan Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum som stöds av Fastighets AB L E Lundberg, Henry Ståhl Fastigheter AB, Hyresbostäder i Norrköping AB.

torsdag 8 december 2011

Nyheter: Norrköpings folkmängd den 30 november 2011.

Den 30 november 2011 var Norrköpings folkmängd 130 673 personer enligt uttag ur Kommuninvånardata (KID) den 7 december 2011. Folkmängden har ökat under månaderna januari till november månad med 623 personer om man jämför med Statistiska centralbyråns (SCB) officiella befolkningsstatistik för den 31 december 2010. Under motsvarande period föregående år ökade folkmängden med 784 personer.

Källa: Norrköpings Kommun.

tisdag 6 december 2011

Nyheter: Tyck till om Hörsalsparken!


Hörsalsparken i centrala Norrköping står inför förändring. I detaljplanen som just nu är på samråd finns bland annat förslag på en ny trappa mot Gamla torget, en ny tillbyggnad till hörsalen och en paviljong för till exempel caféverksamhet.
I detaljplanen finns förslag på en ny paviljongsbyggnad i parken. Här kan en publik verksamhet, till exempel café, innebära öppenhet med skyltfönster som vetter mot parken och även mot Prästgatan.
Den befintliga restaurangbyggnaden ersätts i förslaget med en ny byggnad bland annat för förvaring av musikinstrument, personalutrymmen samt in- och urlastning till hörsalen.

söndag 23 oktober 2011

Backspegeln: Ringar av förorter. Del 4.

Denna text är citerad ur "Norrköpings Historia 1914-1970".

Många villor, t. ex vid Johannesgatan, var standardhus (Myresjö, Fogelfors m. fl. fabrikat), vilka uppfördes i början av 1940-talet i den förankrad stil, som då ett tag blommade upp. I kv. Gåsetäppan konstruerade HSB "funkis" - betonade småvillor med garage i källaren. Kvadraten blev av folkhumorn döpt till "Ångermanland", ty man trodde att villabyggarna snart skulle ångra sitt val av boplats.
Det uppstod fler hyreshuslameller än villor i utbyggnaden på 1930-talets slut och 1940-talet. Men såväl villorna som trevåningshusen är fint inpassade i den delvis kuperade terrängen och människorna, som bor där, har riklig tillgång till friytor, frisk luft och bilfria gångvägar genom parkområdet. Spårvägen med sin slinga genom Klingsbergsparken sörjer för goda kommunikationer. Holmstaskolan från senare delen av 1800-talet kompletterades 1947 med Klingsbergsskolan. Skolor behövdes verkligen. Området betcknas på en befolkningsför-delningskarta 1955 såsom ett av Norrköpings barnrikaste.
Haga syns i bakgrunden, 1952 Gamla Riksvägen E4. Här står fotografen.
I stadsplanen för Taborsberg och Norra  Lund (=Haga) m. m., som John E. Petterson signerade 1941, kom funktionalismens idèer till ett mer renodlat uttryck. Här avgränsades bebyggelsen från de stora vägarna, Finspångsvägen i sydväst och Riksvägen i sydost, förmedelst breda grönområden. (Dessa fanns 1970 kvar, fastän ytan på många håll används till parkeringsplats och det gröna är ett rudiment med inslag av spretiga träd.) Även i norr, mot sandbyhovsområdet, avgränsas bebyggelsen av ett parkbälte. Rutnätet av vägar hade Himmelstalundsvägen och riksvägen sträckningar till utgångspunkt.
Den nya Riksvägen kom till efter en snabbplanläggning av området. Ur militära synpunkter krävdes en säker förbifart under denna tid (1938) av stark politisk spänning i Europa. I Taborsbergs villa-område med delvis befintligt gatunät och existerande tomter koordinerades de nya vägarna med det gamla mönstret av villa-vägar kretsande kring Taborsbergs gård. Markområdet upptogs tidigare av mindre lantbruk, en del egnahem och koloniträdgårdar. Någon pardon för dessa gavs ej vid nyplaneringen. de fick försvinna till förmån för nya hyreshus. det är bara minnet av blomdofter, som återstår i kvartersnamnen Hyacinten, Dahlian, Nejlikan etc.

I det första förslaget spreds över denna yta, som sträckte sig från Himmelstalundsvägen i öster, ett system av lamellhus i tre våningar samt några trevånings punkthus vid Riksvägens västra sida. Två torgplaster, Bråboplan och Smedstuguplan, har sparats och en öppen plats i norr, samt två stora områden för allmänt ändamål i ortens centrum. området blev emellertid inte fullbyggt i ett svep. Under krigsåren och efter krigets slut hade man delvis andra uppfattningar om hur en stadsbild skulle se ut, med påföljd, att hagaområdets ursprungliga planer ändrades.

lördag 15 oktober 2011

Fakta: Detaljplaner över Norrköping.


En detaljplan beskriver vad som får byggas inom ett visst område. När en ny detaljplan tas fram har du möjlighet att vara med och påverka. Klicka här för att söka detaljplan via karta.

Läs mer om detaljplaner och program
Här kan du läsa om alla detaljplaner och program som är under arbete just nu. Planerna ligger kvar på hemsidan ett år efter antagande. Söker du en äldre gällande detaljplan kontakta Digitalt tekniskt arkiv för att beställa handlingarna.

Källa: Norrköpings Kommun.

söndag 9 oktober 2011

Nyheter: Norrköpings folkmängd den 30 september 2011.

En något högre folkmängdsökningen hittills i år i jämförelse med förra året.
Den 30 september 2011 var Norrköpings folkmängd 130 672 personer enligt uttag ur Kommuninvånardata (KID) den 5 oktober 2011. Folkmängden har ökat under månaderna januari till september månad med 622 personer om man jämför med Statistiska centralbyråns (SCB) officiella befolkningsstatistik för den 31 december 2010. Enligt SCB hade Norrköping 130 050 invånare vid årsskiftet.
Under motsvarande period föregående år ökade folkmängden med 584 personer.

fredag 30 september 2011

Nyheter: Utställning om Norrköpings historia.

Norrköping omkring år 1700. bild från Erik Dahlbergs verk Suecia antiqua et hodierna.


Du som vill veta mer om hur Norrköping blev den stad den är i dag har något att se fram emot i vinter! Den 10 december invigs utställningen Kris & vision – våga älska NorrköpingArbetets museum och Norrköpings Stadsmuseum.
Utställningen handlar om Norrköpings historia och fokuserar speciellt på de fram- och motgångar som har präglat staden och dess befolkning genom tiderna.
Kris & vision är producerad i samarbete med Fastighets AB L E Lundberg, Henry Ståhl Fastigheter AB och Hyresbostäder i Norrköping AB och kommer enligt planerna visas fyra år framåt.

Källa: Allt om historia.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...