Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

torsdag 1 september 2011

Nyheter: Vid Strömbacken planeras nya bostäder.

Bilden visar Strömbacken från söder där idag bla Färjargården och Trozellihuset ligger.
Även för världen mellan ProNova och Kneippen, nedanför Linköpingsvägen, planeras nu för bostäder.Här tänker man sig större bostadshus mot Linköpingsvägen, och småhus på slänten ner mot Strömmen.
Det är, som tidigare påpekats, ingen hejd på allt det bostadsbyggande som nu planeras i Norrköping, och i en del fall också är igång.
När det gäller den här aktuella delen av staden, Strömbacken kort och gott kallad, pågår arbetet med detaljplan. Rapport om detta lämnades på stadsplaneringsnämndens senaste sammanträde.
Inom området återfinns ju redan ett antal byggnader, flera av dem ganska så bastanta. Ebersteinska förstås, Strömbäckens äldreboende, länkgården, gamla lasarettet, Trozellihuset, KFUM:s ungdomsgård etc.
Men här finns också stora outnyttjade ytor, och här tänker man sig då att förtäta med olika slags bebyggelse. Detta ska dock, försäkrar kommunalrådet Mattias Stenberg, inte på minsta vis få inkräkta på sådant som Strömmenpromenaden och Rhododendrondalen.
- Här handlar det, säger han, om att utveckla stråket mellan rutnätsstaden och den trädgårdsstad, som Kneippen ju är.
Alla idag befintliga byggnader utom en är i kommunens ägo, och somliga bland dem är inte i bästa skick. Här bör det då, som det taktfullt uttrycks i en kommunal handling i ärendet, "finnas möjligheter att förändra och förädla byggnadsbeståndet".
Höga ambitionerI ambitionerna ingår att varje ny lägenhet ska få kontakt med parkmiljön och Strömmen. Hur det ska lösas för de tilltänkta flerfamiljshusen upp vid Linköpingsvägen, på fria ytor mellan ProNova och Ebersteinska, återstår då att se.

Källa: Folkbladet.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...