Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

tisdag 9 november 2010

Backspegeln: Industriutveckling och industristruktur.

Tobaksproduktion och öltillverkning. Del 1.

Denna text är citerad ur "Norrköpings Historia 1914-1970".
År 1914 fanns i staden fyra röktobaks- och snusfabriker med tillsammans ett hundratal anställda. Samma års riksdag hade beslutat införa statsmonopol på tobaksvarutillverkningen i landet. Propositionen härom var grundad på den utredning, som dåvarande finansministern i den första Lindmanska ministären - och ägaren till firman Petter Swartz i Norrköping - Carl Swartz lät tillsätta 1909. Till följd av riksdagsbeslutet bildades Ab Svenska Tobaksmonopolet som, sedan dess verksamhet startat 1915, inlöste samtliga tobaksvarufabriker.

Tobaksladorna i Kv. Monopolet, rivna 1951. Foto 1940.
En del byggdes ut, medan huvuddelen ganska snart nedlades. Processen underlättades av den koncentration, som skett 1912-13 då en del av landets fabriker, bland dessa Swartz firma, sammanslagits till AB Förenade Svenska Tobaksfabriker.
Vid årskiftet 1930/31 avvecklades den sista tobaksvarufabriken i Norrköping, vilket var just Petter Swartz f.d. fabrik. Meningen torde ha varit att nedlägga denna fabrik väsentligt tidigare, men det goda anseende produkterna - bl. a. "Mellan Rappe" och "Röda Lacket" (Sveriges näst äldsta snusvarumärke, efter Ljunglöfs Ettan, och som lanserades vid den Swartziska snusfabriken redan 1850)- hade, gjorde att avvecklingen dröjde.

Med denna nedläggning gick en nära 200-årig industritradition i staden till ända, ty Swartz snusfabrik daterade sig från 1750. Till Norrköping förlade Tobaksmonopolet ett av sina s. k. tobakskontor - de regionala distributionscentralerna, vilka dock drogs in i samband med införandet av det nya distributionssystem, som i sin tur var följden av att statsmonopolet på  partiförsäljning av tobaksvaror upphörde 1961.
Kontoret i Norrköping nedlades 1964. Omkring 1918-1924 bedrev Tobaksmonopolet försöks-odling av tobak på mark invid staden, som ägdes av monopolets dotterföretag AB Sörby- och Fyrbygårdarna.

Här kan man läsa mer om snuset i Norrköping och Röda Lacket - Stolta Stad. PDF dokument.

1 kommentar:

Borelus sa...

Såg på wikipedia att Kungssnus återupptog snusodling i Sverige omkring året 2000 i stor skala.
Idag säljer dom snussater på sin sida www.snusfabriken.com

Har sett att det har blivit populärare att försöka sig på tobaksodling i Sverige igen. Men är väl knappt lönsamt i vårt klimat då import idag mellan länder inte är någon större kostnad för tobaksbolagen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...