Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

torsdag 4 november 2010

Nyheter: Snart 130 000 invånare i Norrköping!

Den 31 oktober 2010 var Norrköpings folkmängd 129 976 personer enligt uttag ur Kommuninvånardata (KID) den 4 november 2010. I jämförelse med uppgifter från Statistiska centralbyråns (SCB:s) officiella befolkningsstatistik för den 31 december 2009 (129 254 personer) har folkmängden ökat med 722 personer hittills i år. Ökningen beror både på ett positivt flyttnetto och ett positivt födelsenetto.

Motsvarande period föregående år ökade folkmängden med 1 054 personer. Att årets ökning är lägre förklaras till största delen av att flyttnettot har varit lägre hittills under år 2010 än under motsvarande period år 2009.

Antalet födda hittills i år är högre än motsvarande antal år 2009. Under månaderna januari-oktober har 1 434 barn fötts, en ökning med cirka 45 barn i jämförelse med samma period förra året. Däremot är antalet dödsfall lägre hittills i år jämfört med år 2009. Sammantaget ger det ett mer positivt födelsenetto under januari-oktober 2010 än under motsvarande period föregående år.

Källa: Norrköpings kommun.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...