Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

måndag 15 november 2010

Backspegeln: Industriutveckling och industristruktur.

Tobaksproduktion och öltillverkning. Del 2.

Denna text är citerad ur "Norrköpings Historia 1914-1970".
Bryggerinäringen har i Norrköping, liksom annorstädes, gamla anor. I tillgängliga källor är belagt, att ölbryggeriverksamhet förekom i staden på 1620-talet. Först på 1850-talet blev det emellertid en egentlig industri genom det då bildade Norrköpings Bryggeri AB. Utöver detta växte fyra andra större bryggerier upp i staden under 1800-talets lopp. De äldsta var Nyströms Bryggeri (1861-1912), Anderssons Bryggeri AB (1875-1912) samt C. V. Bergmans Bryggeri (1851-1914). Av dessa ledde Nyströms sitt ursprung från ett äldre skråföretag i branschen. Ägaren var en av Norrköpings pionjärerna för det bayerska ölet. Ett något yngre företag var Carl Fredriks Bryggeri AB
Norrköpings Förenade Bryggerier 1954. Ny byggnad för tappning är på gång vid
Garvaregatan - Kv Busken, efter rivning.
(Carl Fredriks Bryggeri AB grundades år 1872 av bröderna Carl Fredrik och Gustaf Andersson. De första åren bedrevs verksamheten i lokaler på Bredgatan 16. År 1879 flyttade man till större lokaler på Prästgatan 9, kvarteret S:t Johannes. 
Antalet anställda låg kring 20-30 personer.
Carl Fredriks Bryggeri vid Prästgatan 9 avvecklades vid sammanslagningen 1912 men bryggeriverksamheten fortsatte på Slottsgatan 146, samma lokaler där Anderssons Bryggeri AB fanns innan det upphörde i samband med sammanslagningen.

År 1940 upphörde driften vid Carl Fredriks Bryggeri AB på Slottsgatan och verksamheten centraliserades till Garvaregatan. År 1944 övertogs aktiemajoriteten i Norrköpings Förenade Bryggerier av AB Stockholms Bryggerier, men verksamheten fortsatte under det gamla namnet. Från 1952 var företaget ett helägt dotterbolag till AB Stockholms Bryggerier. Det uppgick i moderbolaget genom fusion 1967.)

Källa: Visual Arkiv på nätet.

, som grundades 1872 och låg där nu Domus varuhus reser sig. Ur dessa fem större maltdryckesföretag utvecklades sedan, genom sammanslagning 1912, AB Norrköpings
Förenade Bryggerier, som i sin tur övertogs av AB Stockholms Bryggerier 1944. Tjugo år senare sammanslogs detta företag och AB Pripps & Lyckholm i Göteborg till ett stort bolag, Pripps-Bryggerierna AB, med säte för styrelsen i Göteborg men med huvudkontoret i Stockholm.
År 1972 företogs en omorganisation, varvid dryckesrörelsen överfördes till AB Pripps Bryggerier inom den samtidigt bildade Pribokoncernen. Staten övertog 1974 60 % av aktierna i nämnda bryggeribolag. Året därpå övertogs resterande del av Pribo av Beijerinvest AB. Carl Fredriks Bryggeri slopades 1940.

Här kan man läsa "En pilsner från Norrköping" (PDF) av Lasse Södergren Stolta Stad NT.
Text från boken "Bryggerier i Sverige" av Staffan Nilsson. Riksantikvarieämbetet, utgiven 1983.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...