Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

måndag 21 juni 2010

Norrköpings folkmängd 2010.

Folkmängden fortsätter öka.
Den 31 maj 2010 var Norrköpings folkmängd 129 537 personer enligt uttag ur Kommuninvånardata (KID) den 16 juni 2010. I jämförelse med uppgifter från Statistiska centralbyråns (SCB:s) officiella befolkningsstatistik för den 31 december 2009 (129 254 personer) har folkmängden ökat med 283 personer hittills i år. Ökningen beror både på ett positivt flyttnetto och ett positivt födelsenetto. Hittills i år har det fötts nästan 690 barn.

Ja här kommer lite mer fakta om Norrköpings folkmängd vid olika årtal. Källa: CyberCity.

År 1950 - 84 675.
År 1955 - 88 786.
År 1960 - 90 680.
År 1965 - 93 691.
År 1970 - 96 505.
    Inga kommentarer:

    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...