Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

onsdag 30 juni 2010

Almarna tas ner.

Almar i Carl Johans park tas ner.På måndag den 28 juni kommer de två stora almarna i Carl Johans park fällas och även en alm som står i hörnet av Slottsgatan och Hotellgatan. Två av almarna är angripna av almsjuka och måste tas ner för att förhindra spridning av sjukdomen till de övriga almarna i parken. En av de två stora almarna som tas ner i Carl Johans park fälls för att bibehålla symmetrin i parken.
Det kommer inte att återplanteras alm på platsen utan det kommer att bli ett annat ädellövträd som planteras. Troligtvis kommer planteringen inte att ske förrän till hösten, eftersom högsommaren inte är någon lämplig tidpunkt att plantera på.
Källa: Norrköpings kommun.

Snyft säger vi som tycker att parken blir väldigt tom utan dessa klenoder. Där under har väl många stått av olika anledningar.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...