Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

torsdag 1 juli 2010

Backspegeln: Bostadssituationen i Norrköping.

Denna text är citerad ur "Norrköpings Historia 1914-1970" och kan var intressant läsning för den vetgirige. Texten beskriver delvis bostadssituationen i staden från början av seklet fram till 70-talet.

Bostadsfrågor.
Bostadssituationen i Norrköping har sedan länge varit prekär. Ett mått på bostadssituationen är smålägenheternas andel av det totala bostadsbeståndet. Andelen lägenheter om högst ett rum och kök var 1914 68,8 %,  1922 66,1 %,  1934 67,8 %,  1945 68,5 %,  1952 52,3 %, och 1957 48,3 %. Vid nästan samtliga bostadsräkningar har Norrköping haft den största andelen sådana smålägenheter bland de större svenska städerna.

Hageby Pressaregatan.
Andelen har i Helsingborg varit 20-30 % lägre, i Borås 15-20 % lägre och i Linköping 10-15 % lägre. Även i vad gäller bostädernas standard, t.ex. utrustning med centralvärme, WC, bad, vatten och avlopp, har bostäderna i Norrköping genomgående haft sämre standard än jämförbara städer.

Det har inte varit möjligt att anskaffa uppgifter om antalet helt bostadslösa eller trångbodda. År 1923 sägs dock att antalet utan egen bostad var 87 familjer om 489 personer. För 51 av familjerna kunde drägliga provisorier ordnas, medan 36 familjer fick inkvarteras i en skola.

För 98 familjer fanns nödbostäder. Bland sådana kan nämnas Fiskeby f.d ångtvätt och hamnarbetarnas f.d paviljong. Bostadsförmedlingens statistik, som dock bygger på andra definitioner och grunder, visade, att 1952 knappt 700 bostadssökande från Norrköping saknade bostad, antalet var 1960 1.030. Andelen bostadssökande utan bostad från andra kommuner ökade kraftigare.

År 1914 fanns 11.960 lägenheter. Antalet hade 1922 ökat till 12.620, 1934 till 18.650, 1945 till 26.060, 1952 till 31.550 och 1957 till 34.300.
Bostadsbyggandet har växlat i hög grad under åren. Under t.ex. 1933 och 1941 byggdes mindre än 200 nya lägenheter, medan det 1936 byggdes mer än 800, 1939 över 900, 1945, 1957, 1959 och 1960 över 1000.
Intressant nog var bostadsbyggandet 1929-1931 större än 1949 och 1955.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...