Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

torsdag 22 juli 2010

Gator i Norrköping.

Missnöje med gator i Norrköping

Dålig standard på vägarna tycker norrköpingsborna. Över hälften av de tillfrågade i en enkät från Sveriges kommuner och landsting tycker att gatorna i Norrköping har brister när det gäller gropar, spår och ojämnheter i vägbanorna.
Stefan Arrelid, ordförande i tekniska nämnden.

Stefan Arrelid, miljöpartist och ordförande för tekniska nämnden, menar att det är en fråga om ekonomi och prioriteringar.

– Önskemålet var att vi skulle ha femton miljoner i budget, men vi har fått sänka det till tolv miljoner. Så visst syns det, men då är det framför allt på gator som det inte är så hög trafikintensitet på.

En majoritet av de svarande tycker att underhåll av asfalt på vägarna ska prioriteras om man måste välja mellan olika insatser. Men det är inte bara standarden på vägarna som Norrköpingsborna är missnöjda med. Bara en femtedel tycker att trafiksäkerheten är bra.

Stefan Arrelid håller med om att det finns en del som behöver göras och nämner speciellt gång- och cykelbanor.

- Idag har vi etapper som slutar så att man även får cykla i blandad trafik. Vi har ganska smala trottoarer inne i stan som används även av cyklister trots att det är förbjudet, för man vill inte cykla på gatorna.

Men det är inte bara cyklister som påverkar trafiksäkerheten. Det som framför allt efterlyses är lägre hastigheter, bättre snöröjning och förbättrad sikt vid gatukorsningar.

– Samtidigt vill vi ha kvar den här stadsmiljön med rutmönstrade kvarter som gör att husen går ända ut i gathörnen. Det handlar ju om att vi även som trafikanter måste anpassa oss efter den miljö vi befinner oss i och se till att vi inte kommer i de farterna. Och där kommer vi generellt göra en hastighetsnedsättning nu utefter de nya hastighetsreglerna, säger Stefan Arrelid.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...