Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

lördag 10 juli 2010

Norrköpings folkmängd.

Norrköpings folkmängd den 30 juni 2010.

Fortsatt högt antal födda barn.
Den 30 juni 2010 var Norrköpings folkmängd 129 572 personer enligt uttag ur Kommuninvånardata (KID) den 8 juli 2010. I jämförelse med uppgifter från Statistiska centralbyråns (SCB:s) officiella befolkningsstatistik för den 31 december 2009 (129 254 personer) har folkmängden ökat med 318 personer hittills i år.

Ökningen beror både på ett positivt flyttnetto och ett positivt födelsenetto. Antalet födda barn under första halvåret uppgick till 823 barn enligt KID, vilket är i nivå med motsvarande period föregående år. År 2009 föddes det 1637 barn I Norrköping - det högsta antalet på flera år.

Statistiken visar att utvandringen under månaderna januari-maj år 2010 var lika hög som den var under hela år 2009. Detta beror till viss del på att Skatteverket under 2010 särskilt har följt upp personer vars bosättning under längre tid har varit okänd. Läs mer om detta under länken här.
Motsvarande period föregående år ökade folkmängden med drygt 450 personer.
Källa: Norrköpings kommun.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...