Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

onsdag 23 mars 2011

Nyheter: Stor arkitekt- och konsttävling när stationen byggs om.

Både Norrköping och Linköping avser att satsa stort, när deras respektive resecentrum byggs om.
Inte nog med jätteinvesteringarna i sig. Dessutom tänker man sig varsin internationell arkitekttävling, och därtill en internationell konsttävling.
Båda kommunerna planerar för spårväg. I Norrköping ska dragningen längs Kungsgatan nu studeras närmare.
Om detta kan man läsa i den uppdaterade gemensamma utvecklings- och samverkansplan, som antogs vid ett gemensamt kommunstyrelsemöte i Linköping igår.

Som alltid i den här typen av dokument återfinns en hel del av allmänna målsättningar och höga ambitioner, där det inte alltid är riktigt klart hur de egentligen ska förverkligas.
Mer konkret är man då beträffande de ingressvis nämnda tävlingarna. Med hjälp av den internationella arkitekttävlingen ska man kunna få fram projekt av hög internationell klass.

[Läs hela artikeln] Folkbladet.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...