Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

onsdag 2 mars 2011

Nyheter: Arkitekter tävlar om norra Vrinnevi.

Kommunen tar hjälp av en internationell arkitekttävling när det gäller att utveckla området omkring Gamla Övägen och Vrinnevisjukhuset. Tävlingen går under namnet Europan 11, som riktar sig till arkitekter under 40 år från hela Europa.
- Vi hoppas få in fräscha idéer som kan ge hela området ett lyft och på ett bättre sätt knyta ihop Vilbergen med sjukhuset och det vi planerar bygga på andra sidan Övägen, säger Mattias Stenberg (MP), ordförande i stadsplaneringsnämnden.
Åtskilda stadsdelarProblemet med stadsdelar skilda från varandra, ofta med stora barriärer i form av trafikleder, återfinns på flera platser i Norrköping.

[Läs hela artikeln] NT.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...