Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

lördag 4 september 2010

Nyheter: Folkmängden ökar.

Norrköpings folkmängd den 31 augusti 2010.
Fortsatt folkmängdsökning. Den 31 augusti 2010 var Norrköpings folkmängd 129 770 personer enligt uttag ur Kommuninvånardata (KID) den 2 september 2010. I jämförelse med uppgifter från Statistiska centralbyråns (SCB:s) officiella befolkningsstatistik för den 31 december 2009 (129 254 personer) har folkmängden ökat med 516 personer hittills i år. Ökningen beror både på ett positivt flyttnetto och ett positivt födelsenetto.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...