Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

fredag 11 februari 2011

Nyheter: Norrköpings folkmängd den 31 januari 2011.

Den 31 januari 2011 var Norrköpings folkmängd 130 099 personer enligt uttag ur Kommuninvånardata (KID) den 9 februari 2011. Folkmängden under årets första månad ökade med omkring 70 personer enligt KID.
Under motsvarande månad föregående år ökade folkmängden med drygt 100 personer.
Folkmängdsökningen i januari 2011 beror både på ett positivt flyttnetto och ett positivt födelsenetto. Det vill säga det har flyttat fler personer till Norrköping än antalet som flyttat från Norrköping och det har fötts fler barn under perioden än antalet dödsfall som skett.

[Läs hela artikeln] Norrköpings Kommun.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...