Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

lördag 27 augusti 2011

Nyheter: Saltängen ska förnyas.

Visionsbild Saltängen, Erik Telldén, Norrköpings kommun.

Saltängen ska i framtiden bli en självklar del av Norrköpings innerstad. Området som idag består av småindustrier och hamnverksamhet förvandlas till en del av staden med en blandning av bostäder i olika former, service, handel, arbetsplatser och restauranger.
Just nu pågår arbetet med ett inledande detaljplaneprogram för Saltängen. Ännu återstår flera år av planering innan bygget kan sätta igång omkring år 2015-2020.
Stadsbyggnadskontoret har nu tagit fram en stadsbyggnadsvision som ska ligga till grund för det fortsatta programarbetet för Saltängen. I Stadsbyggnadsvision Saltängen beskrivs hur stadsdelen i framtiden ska bli en självklar del av Norrköpings innerstad.

[Läs hela artikeln] Norrköpings kommun.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...