Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

lördag 6 augusti 2011

Nyheter: Norrköping växer.

Vid årsskiftet passerade Norrköping för första gången 130 000 invånare. Och ökningen fortsätter.
Den 31 juli hade Norrköpings kommun 130 389 invånare. Detta enligt färska siffror från Kommuninvånardata (KID). Det är en ökning med 339 personer jämfört med Statistiska centralbyråns (SCB) presentation om 130 050 invånare vid årsskiftet.
Orsakerna till den alltjämt växande befolkningen i "Peking" är två. Dels ett positivt flyttnetto, det vill säga resultaten när man jämför antalet in- och utflyttade personer. Dels att det föds fler än det dör.
Antalet inflyttade under första halvåret 2011 var 2 813, samtidigt som 2 692 valde att flytta härifrån. Alltså en ökning med 121 personer.

Under samma period, från januari till juli i år, föddes 915 nya medborgare och 708 invånare avled. Alltså ytterligare 207 personer.
Den uppmärksamme läsaren förstår här att summan av de båda ökningarna summeras till 328, och inte 339. Det beror på att KID och SCB gör olika beräkningar. Visserligen utgår de från i stort sett samma metoder, men det kan ändå bli ett glapp om ett antal personer.
- Det kan röra sig om personer som av den ena eller andra anledningen inte hinner räknas, berättar Charlotte Jansson på Ekonomi- och styrningskontoret på Norrköpings kommun.
Den officiella statistiken är den som SCB presenterar. Deras kommande halvårsmätning väntas i mitten av augusti.

Källa: Folkbladet.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...