Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

onsdag 27 april 2011

Nyheter: Garage under jord kan ge liv åt problembarnet Nya Torget.

Trädgårdsgatan i övre delen av bilden och Hospitalsgatan i nedre.
Arbetet med att på något vis få problembarnet Nya Torget till ett "riktigt" torg, ett med torgkänsla - det fortsätter, trots allt. Men för att kunna komma vidare med programarbetet måste man nu först lösa parkeringsfrågan. Ska då, måhända, ett stort underjordiskt garage bli lösningen där?

Som Folkbladet redovisat har kommunen intresserat Michael Cocozza, och därmed då också hans företag Botrygg, för ett projekt där den väldiga torgytan förses med en ny byggnad. Den ska då sträcka sig över hela ytan mellan Trädgårdsgatan och Hospitalsgatan. Torget blir stort nog ändå, och ska på så vis kunna få mer liv. Här ska då en ny detaljplan tas fram. Just torglivet är ju något, som nu länge lyst med sin frånvaro. Alla försök att få fart på torghandeln har visat sig resultatlösa. Torgbilder från gamla tider kan lätt stämma en vemodig; ta bara dessa 1950-talsbilder, där torgytan formligen dignar av salustånd.

[Läs hela artikeln] Folkbladet.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...