Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

lördag 11 juni 2011

Nyheter: Upprustning av Hagebyparken.


Hagebyparken ska bli en naturlig mötesplats för Hagebyborna. Bland annat kommer fler sittplatser tas fram, mer utrymme för blommande träd, buskar och perenner skapas. Dessutom anläggs en bouleplan. Det blir också mer belysning i parken.
För barnen kommer de olika lekutrymmena nu koncentreras till ett som blir större och innehåller klätterställningar, gungor och en karusell.
Det blir också en lekpark i det nya bostadsområdet i Rambodal.

Källa: Norrköpings Kommun.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...