Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

onsdag 5 januari 2011

Backspegeln: Industriutveckling och industristruktur.

Choklad och marmeladtillverkning.

Denna text är citerad ur "Norrköpings Historia 1914-1970".
Under senare delen av 1800-talet började, såsom en del av industrialiseringen och den allmänna välståndsutvecklingen, en sötvaruindustri växa fram. Härvid leder - liksom när det gällde en rad andra nyheter vid denna tid - fabrikationen och marknadsföringen i Sverige sitt ursprung till danska förebilder och företag. Sveriges första och egentliga chokladfabrik var en i Malmö 1873 startad filial till Brodrene Cloetta i Köpenhamn, vilka i sin tur fört med sig tillverkningsidèn från chokladlandet Schweiz. Redan dessförinnan hade danska karamellkokare slagit sig ned i Sverige.

Nissens Chokladfabrik i Kneippen, som den såg ut en gång i tiden. 
År 1908 förlades till Borgs villastad Nissens Manufacturing, vilket företag startats 1862 i Stockholm av en dansk karamellkokare, Carsten Nissen. År 1947, då firmanamnet ändrades till AB Nissens Chokladfabrik, köptes företaget av Svenska Chokladfabriken AB (Cloetta) i Ljungsbro, dit också rörelsen flyttades 1964.
Redan 1901 hade Cloettafabriken (startad 1892 i Råby under namnet Chokladfabriken AB Motala samt 1900-1908 ägd av Brodrene Cloetta i Malmö) med sig införlivat Choklad & Konfekt AB Munken, som grundats 1897 i Norrköping i kvarteret med samma namn.

År 1887 startades i Norrköping Svenska Marmelad AB vartill AB Svea Choklad - firmanamnet sedan 1920 - är en direkt fortsättning. Tillverkningen var i början förlagd till hyrda lokaler vid Slottsgatan men flyttades senare till egna lokaler vid Stortorget för att slutligen, 1927, flyttas till för ändamålet uppförd egen fastighet vid Tullhusgatan. Dessförinnan hade man övervägt att etablera sig i den fabriksbyggnad (vid Knäppingsborgs- och Gamla Rådstugugatan) som blivit ledig, när Gripens sockerbruk avvecklades 1913. Företaget, som 1973 sysselsatte ca 130 personer, ägs sedan 1950 av AB ICA-industrier. Fabrikens marknadsandel i Sverige är ungefär fem procent.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...