Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

måndag 24 januari 2011

Nyheter: Kvarteret Höken i Kneippen - ett framtida seniorboende.


Norrköpings kommun äger marken vid Kv Höken och Hyresbostäder i Norrköping AB har 
av kommunen fått markanvisning för uppförande av flerbostadshus.  Hyresbostäder har med Brf Kneippen kommit överens om ett samarbete, vilket innebär att föreningen kommer att hyra ett av de tänkta flerbostadshusen av Hyresbostäder och troligtvis upplåts lägenheterna med kooperativ hyresrätt. Övriga lägenheter kommer att upplåtas med hyresrätt. Området omfattar cirka 9 000 kvadratmeter och innehåller en befintlig byggnad vid hörnet Villagatan/Bragegatan, förskolan Hultet. 

Lite fakta om kv. Höken
* Byggrätt för upp till 4 huskroppar i parkmiljö
* Planen är mellan 45 - 50 lägenheter, 3-5 våningshus
* Fokus på energi och klimatssmarta lösningar
* Stor vikt läggs på gestatningar och utemiljö
* Huvudsakligen inriktning på seniorboende (55+)
* Tomten vetter mot Linköpingsvägen, gränsar till "Hultet"
* Det finns en befintlig förskola i anslutning till tomten.

Tidplanen säger: - Detaljplan under 2010 - Byggstart tidigt 2011 - Inflyttning tidigt 2012.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...