Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

söndag 30 januari 2011

Backspegeln: Industriutveckling och industristruktur.

Mejeridrift och mjölkdistribution. Del 4.

Denna text är citerad ur "Norrköpings Historia 1914-1970".
I det f. d mejeriet i Kimstad startade 1939 Svenska Mjölkprodukter AB (ägt av Axel Wenner-Gren) sin verksamhet. Avsikten med företaget, som senare antog det kortare namnet Semper AB, var att grundlägga en ny exportindustri. Det svenska smöröverskottet skulle exporteras till världsmarknaden i form av mjölkpulver. Ur denna från början obetydliga mjölkpulverfabrikation har utvecklats en mångsidig tillverkning av bl. a. barnmat, bagerihalvfabrikat och näringsmedel för djuruppfödning.

Mamma på 60-talet som serverar sitt barn en av Sempers
första fruktpureèr.
 Företaget - som har tillverkningsenheter även i Norrköping och Götene - blev 1962 hälftenägt av landets producentägda mejeriföreningar, vilka året därpå förvärvade ytterligare en fjärdedel av aktierna. År 1969 övertog dessa föreningar hela aktiestocken. Huvudkontoret ligger, i likhet med vad som gäller för huvuddelen av de jordbrukarägda organisationerna och företagen, i Stockholm.

År 1934 startades - vid Hantverkaregatan - Rockströms fabriker Goa AB för tillverkning av bl. a. aromatiska produkter till bagerier och konditorier m. m. samt fruktkoncentrat till läskedrycksindustrin. Då större lokaler behövdes, flyttade man 1956 till Getå genom att där övertaga den industrilokal - ursprungligen Swartziska kvarnens ovannämnda magasin - som kraftfoder - fabriken Deltafor AB lämnat i samband med avvecklingen i Norrköpingsområdet.

År 1964, då antalet anställda vid Rockströms ökat till 70 personer mot endast 5 under första verksamhetsåret, var det tid för inflyttning i en helt ny fabrik, då på Ingelsta industriområde. Rockströms fabriker köptes 1965 av det Pripps-koncernen tillhöriga Fructus Fabriker AB i Stockholm. Året därpå sålde Fructus dessa fabriker till Semper AB med undantag av den avdelning som tillverkade koncentrat till läskedrycker, vilket flyttade till Fructus anläggning i Stockholm.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...