Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

söndag 2 januari 2011

Nyheter: Nu tar planerna för Saltängen fart!

Nu har stadsplaneringsnämnden fattat beslut om att påbörja planarbetet för stadsomvandling i den inre delen av hamnen på Saltängen. Med förebilder som Hammarby sjöstad, Västra hamnen i Malmö, Akkers brygge i Oslo kan nu Norrköping få sin egen hamnstad.
Målet är att Saltängen ska bli ett attraktivt område med en stadsmässig karaktär med en blandning av bostäder och verksamheter.
Innan bygget kan sätta igång återstår flera år av planering. Bland annat behöver det byggas en ny kaj längre ut mot Bråviken dit de hamnanknutna verksamheterna som finns på Saltängen idag skulle kunna flytta. Tidigast omkring 2015-2020 kan det bli aktuellt för de första delarna av Saltängen att bebyggas.
[Läs hela artikeln] Norrköpings kommun.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...