Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

lördag 15 januari 2011

Nyheter: Nya bostäder vid Strömsparken.


den lilla parkeringsplatsen vid Strömsparken finns planer på att bygga ett nytt bostadshus med lokaler i bottenvåningen. Nu har du möjlighet att tycka till om planerna. Samrådstiden pågår till och med 17 februari 2011.
Huset inrymmer ca 35 lägenheter i 6 våningar. På taket finns möjlighet att bygga till exempel en samlingslokal. Taket utnyttjas också som en gemensam yta och terrass för de boende. Bakom byggplanerna står Hyresbostäder.

[Läs hela artikeln] Norrköping Kommun.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...