Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

söndag 29 maj 2011

Backspegeln: Industriutveckling och industristruktur.

Goodyear.

Denna text är citerad ur "Norrköpings Historia 1914-1970".
Goodyear Gummi Fabriks Ab, helägt dotterbolag till det amerikanska storföretaget The Goodyear Tire Rubber Company i Akron, började sin verksamhet i Norrköping 1939, sedan tullskyddet på däck höjts året dessförinnan. Fabriken fyller nu främst det svenska behovet av de standardgummivaror av Goodyears fabrikat, som tidigare importerades, främst bildäck och slangar. Därjämte förekommer viss specialtillverkning vid Norrköpingsfabriken, t. ex. flygplansdäck till Saab. Produktionen av däck till traktorer och entreprenadmaskiner m. m. har från 1950-talet blivit betydande.

Gummiarbetare Good Year.
Utöver eget märke tillverkas vid Goodyearfabriken däck och slangar av det engelska märket Dunlop, vilket medfört, att sistnämnda företag har sitt svenska försäljningskontor förlagt till Norrköping. Goodyear valde Norrköping till svensk fabriksort för stadens goda marknadsläge. Inom en räjong av ca 250 km nås ca hälften av Sveriges folkmängd och bilpark. Då fabriken tillkom var man inriktad på att förlägga detta slag av industrier till området söder om strömmen, bortom Sylten, där fabriken också sedan starten legat.

Huvudkontoret och försäljnings kontoret för Sverige ligger däremot i Stockholm, varifrån också verksamheten vid de f. n. tio expeditions- och avdelningskontoren i landet ledes. Utvecklingen vid Goodyearfabriken avbröts snart av andra världskriget med dess råvarubrist. Därefter, och sedan däck- och drivmedels ransoneringarna upphörde (1949), har expansionen varit stark, vilket bl. a. tagit sig uttryck i utbyggnader av produktions kapaciteten. Den senaste genomfördes 1966-67, varvid drygt 20 milj. kronor investerades i nya byggnader och maskiner. Antalet sysselsatta har ökat från ca 600 1950 till ca 1100 1972 - ca 8% av hela antalet sysselsatta i den svenska gummivaruindustrin. Räknat efter antalet sysselsatta kommer fabriken på fjärde plats bland de svenska gummivarufabrikerna. Större är endast de båda Trelleborgs- och Helsingborgsfabrikerna samt den KF-ägda Gislavedsfabriken.  

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...