Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

tisdag 31 maj 2011

Nyheter: Inventeringar av Ensjön 2011.

Ensjön har en lång historia tätt knuten till Norrköpings stad och dess utveckling. Sjön är klassad som dålig utifrån sin ekologiska status. Trots att den dominerande marktypen runt sjön är skogsmark har jordbruk och enskilda avlopp störst miljöpåverkan.
Vi har samlat in uppgifter och kommer att börja åka ut och inventera i Ensjöns avrinningsområde under våren 2011. Ensjögruppen är en ideell sammanslutning som arbetar på bred front för att förbättra sjöns tillstånd.

Källa: Norrköpings Kommun.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...