Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

måndag 9 maj 2011

Nyheter: Nya parker ett måste när Norrköping tätas.

Att förtäta Norrköping, bygga "mer stad i staden", har på senare år blivit till en flitigt använd slogan.
Fast enligt en färsk rapport har det egentligen inte hänt särskilt mycket ännu.
Där framgår också, att sund förtätning inte bara handlar om att tränga in nya huskroppar i kvarteren.
Bertil Malmström på Sweco Architects Örebro har på stadsbyggnadskontorets uppdrag tagit fram "Förslag till inriktning för stadsförtätning". Det handlar då inte så mycket om konkreta förslag, utan mer om allmän inriktning. Rapporten fokuseras i huvudsak på staden mellan promenaderna - "en historiskt framvuxen kvartersstad med en rätt stor andel tomma tomter på grund av främst 1960- och 70-talens rivningar".
Som följd av alla dessa rivningssår finns här ovanligt stor potential för förtätning. Men man får då inte bara förtäta rent fysiskt, stadsmiljön måste också förbättras. Särskilt viktigt är det med parker och grönområden.

[Läs hela artikeln] Folkbladet.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...