Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

måndag 23 augusti 2010

Nyheter: Bild på Paviljongen i Vrinnevi.

Försvunnen servering i Vrinnevi återfunnen.
Så här skrev Stig bl a: "Uppe i skogen vid änden på en smal väg låg en inbjudande paviljong i skogsområdets nordvästra del. Paviljongen hade också en veranda utmed ett par väggar. Det här var tiden före löpslingorna och innan de blev belysta. Paviljongen blev snart ett populärt utflyktsmål. Motion fick man på vägen ditut."
Men någon bild på den gamla paviljongen kunde inte återfinnas i tidningens arkiv, så vi efterlyste en.
Vi tackar Hans Axén för tipset som ledde till hembygdsvännen Lennart Enstedt i Hageby, som hade bilden till låns från hembygdsföreningen Vilbergens vänner.
Vad bilden visar är alltså det som.....
[Läs hela artikeln] Folkbladet.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...