Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

måndag 16 augusti 2010

Nyheter: Söderleden.

Dyr slutnota för vägbygge.
I projektets tidigare dagar, år 2004, beräknades kommunens kostnad för utbyggnaden av Söderleden bli ca 70 milj kr. Nu har slutredovisningen kommit, och med den slutnotan: 122 milj kr för kommunen!
Det här vägprojektet blev alltså avsevärt dyrare än vad man först gick ut med. För kommunen 52 miljoner dyrare, det vill säga hela 74 procent.
Till detta finns en huvudanledning, samt ett antal mindre förklaringar.

Huvudanledningen är spårvägsbron från Ljura över till Hageby. Från början hade man tänkt sig den betydligt billigare lösningen....

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...